ХУРААСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ ОРОН ТООНЫ БУС ЗӨВЛӨЛД ШИЛЖҮҮЛЛЭЭ

ХУРААСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ ОРОН ТООНЫ БУС ЗӨВЛӨЛД ШИЛЖҮҮЛЛЭЭ

Хяналт шалгалтын явцад хураагдсан хадгалах, хэрэглэх хугацаа хэтэрсэн болон чанар, аюулгүй байдлын шаардлага хангаагүй, хаяг шошгоны зөрчилтэй 19 нэр төрлийн  2424ш,  9377400 төгрөгийн хүнсний бүтээгдэхүүн болон согтууруулах ундааг  “Захиргааны журмаар хураагдсан эд зүйлийг улсын орлого болгох, устгах захиргааны зөвлөл”-д шилжүүлж шийдвэрлэв.