Юманд хэмжээ бий! анд нэгдэж байна

Юманд хэмжээ бий! анд нэгдэж байна