ЧОЙР МАРАФОН-2024

ЧОЙР МАРАФОН-2024

Чойр марафон-2024 арга хэмжээний үеэр Эрүүл мэндийн газар, Нэгдсэн эмнэлэг, Энхтусдэм өрхийн эрүүл мэндийн 7 эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн иргэдэд тусламж, зөвлөгөө өгч ажиллаа

Чойр марафон