"ТАНЫ ЭРХ-ТАНЫ ОРОЛЦОО АВЛИГАД ҮГҮЙ ГЭЖ ХЭЛЬЕ”

✅Авлигатай тэмцэх газраас авлигын эсрэг олон
нийтийг соён гэгээрүүлэх зорилгоор “ЗӨВ ЗӨВД ШУДАРГА ЗӨВ” аяныг улсын хэмжээнд эхлүүлсэн.
✅Энэ хүрээнд Авлигын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, иргэд олон нийтэд авлигын хор аюулыг ухуулан таниулах, олон нийтийг авлигатай тэмцэх арга барилд сургах, тэднийг татан
оролцуулах ажлыг зохион байгуулж, “Авлигатай тэмцэх газар”, АТГ - Олон Нийтийн Төв пэйж хуудсуудаар дамжуулан холбогдох мэдээ, мэдээллийг олон нийтэд тасралтгүй хүргэсээр байна.
✅Иргэд, төрийн албан хаагч та бүгдийг “Авлигатай тэмцэх газар, "АТГ - Олон Нийтийн Төв” пэйж хуудсуудад дээрх QR кодоор нэвтэрч нэгдэхийг уриалж байна.