"...Нэгдье"

соён гэгээрүүлэх аяны хүрээнд авлигын гэмт хэрэг, ашиг сонирхлын зөрчлийн талаар 110 дугаарын утсанд мэдээллэнэ үү. #авлигынэсрэгнэгдье #авлигатайтэмцэхжил #шүгэлажиллагаа