“Говьсүмбэр аймгийн анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагын мобайл технологийн хэрэглээг өргөжүүлэх төслийн хэрэгжилтийн тайлан”

“Говьсүмбэр аймгийн анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагын мобайл технологийн хэрэглээг өргөжүүлэх төслийн хэрэгжилтийн тайлан”

2023 оны 6-р сарын 22-нд зохион байгуулагдсан Европын холбоо, Дэлхийн Эрүүл мэндийн байгууллагын дэмжлэгтэйгээр 2020-2023 онд хэрэгжүүлсэн “ Ковид-19 цар тахлын эсрэг Монгол улсын хариу арга хэмжээ” төслийн үр дүнг хэлэлцэх, цаашид хэрэгжүүлэх арга зам сэдэвт хэлэлцүүлэгт оролцож  тус төслийн 3-р зорилтын хүрээнд зохион байгуулсан  “Говьсүмбэр аймгийн анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагын мобайл технологийн хэрэглээг өргөжүүлэх төслийн хэрэгжилтийн тайлан”-г  тавьж хэлэлцүүлэв. Уг төсөл амжилттай хэрэгжсэн,  олсон амжилтаа хэрхэн  ажилдаа хэрэгжүүлэх талаар санал солилцож  цаашид хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг хэлэлцэв