Төрийн цахим үйлчилгээний нэгдсэн систем “E Mongolia” нээлтийн үйл ажиллагаанд оролцлоо

43

Төрийн цахим үйлчилгээний нэгдсэн систем “E Mongolia” нээлтийн үйл ажиллагаа биеийн тамир спортын газарт боллоо. Цахим хөгжил, харилцаа холбооны яам болон “И-Монгол” академийн хамтарсан хоёрдугаар баг Говьсүмбэр аймагт ажиллаж, тус аймгийн нутгийн захиргааны 61 үйлчилгээг “e-Mongolia” системд нэвтрүүллээ.

Говьсүмбэр аймгийн Онцгой байдлын газар – 1 үйлчилгээ
Говьсүмбэр аймгийн Боржигин Өв музей – 1 үйлчилгээ
Говьсүмбэр Илчит Сансар ХХК – 4 үйлчилгээ
Говьсүмбэр аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал – 1 үйлчилгээ
Говьсүмбэр аймаг дахь Цагдаагийн газар – 1 үйлчилгээ
Говьсүмбэр аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар – 4 үйлчилгээ
Говьсүмбэр аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар – 2 үйлчилгээ
Говьсүмбэр аймгийн Авто тээврийн төв – 3 үйлчилгээ
Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газар – 27 үйлчилгээ
Говьсүмбэр аймгийн Шивээговь сумын Засаг даргын Тамгын газар – 1 үйлчилгээ
Говьсүмбэр аймгийн Баянтал сумын Засаг даргын Тамгын газар – 1 үйлчилгээ
Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын газар – 1 үйлчилгээ
Говьсүмбэр УС ДУ ОНӨААТҮГ – 4 үйлчилгээ
Говьсүмбэр аймгийн Эрүүл мэндийн газар – 6 үйлчилгээ
Говьсүмбэр аймгийн Газрын харилцаа, барилгаа, хот байгуулалтын газар – 3 үйлчилгээ
Говьсүмбэр аймгийн Онцгой байдлын газар – 1 үйлчилгээ