“Говьсүмбэр аймаг- Хавдар судлалын үндэсний төвийн 3 жилийн хамтын ажиллагаа”

24
Говь-Сүмбэр аймгийн ЗДТГазрын Эрүүл мэндийг дэмжих арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тусгагдсан “Говьсүмбэр аймаг- Хавдар судлалын үндэсний төвийн 3 жилийн хамтын ажиллагаа”-ны гэрээний дагуу 3 дах жилдээ хэрэгжиж буй хавдрыг эрт илрүүлэх урьдчилан сэргийлэх үзлэг оношилгоо, сургалтын үйл ажиллагаа 2021 оны 9 сарын 27-ны өдрөөс амжилттай эхэллээ. Ковидын үеийн хадпвар хамгаалалын дэглэмийг сахин ковидын шинжилгээнд үндэслэн сөрөг хариу бүхий иргэдийг үзлэг оношилгоо шинжилгээнд хамруулж байна.
Эхний 2 өдрийн байдлаар 140 гаруй хүн үзлэг шинжилгээнд хамрагдсанаас хоргүй хавдао 18, хорт хавдрын хянадтын үзлэг 21, хорт хавдар дахисан 1, хорт хавдрын сэжигтэй10, бусад өвчлөл 73, эрүүл 17 бүртгэгдлээ.