“БҮРЭН УРЛАН”-БҮЛЭЭН БҮЛ, ДУЛААН СЭТГЭЛ

9
“КОВИД-19”-той нүүр тулан тэмцэж буй энэ цаг үед эмч, эмнэлгийн ажилтнуудад нэн шаардлагатай хамгаалах хувцас болох нэг удаагийн халад 200 ширхэгийг хандивлан бидний ажилд дэмжлэг үзүүлсэн Бүрэн-Урлан ХХК-ийн хамт олны сайхан сэтгэлд талархлаа.
Та бүхний ажил үйлс үргэлж өөдөө дэлгэр байг.