Тэмдэгтийн хураамж төлөх тухай

30

ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖ ТӨЛӨХ ТУХАЙ

 Банк: Төрийн сан, данс: 100220000941, нэр: Гс.Улсын тэмдэгтийн хураамж

  • ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖ ҮЗҮҮЛЭХ БҮХ ТӨРЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХ тусгай зөвшөөрөл олгох – 400,000 төгрөг, сунгах – 120,000 төгрөг
  • АХУЙН ШАВЬЖ, МЭРЭГЧ УСТГАЛ, АРИУТГАЛ, ХАЛДВАРГҮЙТГЭЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ тусгай зөвшөөрөл олгох – 50,000 төгрөг, сунгах – 50,000 төгрөг
  • ЭМ, ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЭЛ, ЛАБОРАТОРИЙН УРВАЛЖ, ОНОШЛУУР, ЭМНЭЛГИЙН БАГАЖ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ, ДАГАЛДАХ ХЭРЭГСЭЛ ИМПОРТЛОХ, ХАНГАН НИЙЛҮҮЛЭХ, ХУДАЛДАХ тусгай  зөвшөөрөл олгох 110,000 төгрөг, сунгах 110,000 төгрөг, гэрчилгээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах 44,000

Жич: Гүйлгээний утга хэсэгт Аж ахуйн нэгжийн нэр бичнэ.

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР