Эрүүл мэндийн байгууллагын тусгай зөвшөөрөл

Тусгай зөвшөөрөл

Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгуулахад бүрдүүлэх баримт бичиг

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БОЛОН ЭМ ХАНГАМЖИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ХУГАЦАА СУНГУУЛАХ ХҮСЭЛТ ГАРГАХАД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгуулахад дараах баримт бичиг бүрдүүлнэ. Тусгай...

ТАНЫ БИДЭНД ИЛГЭЭХ САНАЛ, ХҮСЭЛТ