Сэтгэл ханамжийн судалгаа

ТАНЫ БИДЭНД ИЛГЭЭХ САНАЛ, ХҮСЭЛТ