Сэтгэл ханамжийн судалгаа

Сэтгэл ханамжийн судалгааны тайлан 2020 он

                                            АГУУЛГА   ҮНДЭСЛЭЛ................................................................................... ...

ТАНЫ БИДЭНД ИЛГЭЭХ САНАЛ, ХҮСЭЛТ