Өргөдөл гомдол, шийдвэрлэсэн байдал

ТАНЫ БИДЭНД ИЛГЭЭХ САНАЛ, ХҮСЭЛТ