Худалдан авах ажиллагаа

ШАЛГАРСАН БОЛОН ШАЛГАРААГҮЙ ОРОЛЦОГЧДЫН ТАЛААРХ ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ

“Говьсүмбэр аймгийн эрүүл мэндийн төвүүдэд 2020 оны хэрэгцээт эм, эмнэлгийн хэрэгсэл нийлүүлэх” /ГСАЭМГ/202012001/ тендер шалгаруулалтад  оролцсон дараах 3 аж ахуйн нэгжийн шалгарсан...

Тендер зарлалаа

ТАНЫ БИДЭНД ИЛГЭЭХ САНАЛ, ХҮСЭЛТ