Үйл ажиллагааны ил тод байдал

Зарлал

Зарлал ЭМС-ын 2017 оны А/145 тоот тушаалын дагуу сургуулийн үдийн цайны тогооч, ажилчид, цэцэрлэгийн багш, тогооч, хүнсний нярав нар урьдчилан сэргийлэх үзлэг...

ТАНЫ БИДЭНД ИЛГЭЭХ САНАЛ, ХҮСЭЛТ