Санхүүгийн ил тод байдал

2021 оны хагас жилийн санхүүгийн тайлан

2021 оны хагас жилийн санхүүгийн тайлан

ДЭМБ-ИЙН ДЭМЖЛЭГТЭЙГЭЭР АНХАН ШАТНЫ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДАД ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГЛӨӨ.

ДЭМБ-ИЙН ДЭМЖЛЭГТЭЙГЭЭР АНХАН ШАТНЫ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДАД ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГЛӨӨ. Коронавируст халдвар (Covid-19)-ын цар тахлын үед ДЭМБ нь Монгол Улсын Ковид 19 халдварын бэлэн...

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН 100 ОРТОЙ ШИНЭ ЭМНЭЛЭГТ УЛСЫН КОМИСС АЖИЛЛАА

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН 100 ОРТОЙ ШИНЭ ЭМНЭЛЭГТ УЛСЫН КОМИСС АЖИЛЛАА Говьсүмбэр аймгийн 100 ортой нэгдсэн эмнэлгийн шинэ барилгад “Барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулах Улсын комисс” 2021 оны...

2020 оны санхүүгийн аудитын тайлан

2020 оны санхүүгийн аудитын тайлан

2021 оны батлагдсан төсөв

2021 оны батлагдсан төсөв

2020 оны санхүүгийн тайлан

2020 оны санхүүгийн тайлан

ТАНЫ БИДЭНД ИЛГЭЭХ САНАЛ, ХҮСЭЛТ