Нөхцөл байдлын мэдээ 2023-01-24-ны өдрийн Ковид-19 халдварын нөхцөл байдлын мэдээ

Нөхцөл байдлын мэдээ 2023-01-24-ны өдрийн Ковид-19 халдварын нөхцөл байдлын мэдээ