ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ ЭХНИЙ 4 САР

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ ЭХНИЙ  4 САР

 

Сум

Вируст гепатит-өвчлөл /B15-19/

Бодит тоо

10000 хүн ам

2021 он

2022 он

2021 он

2022 он

Сүмбэр сум

 

0

1

0

0.7

Баянтал сум

 

0

1

0

9.0

Шивээговь сум

 

0

0

0

0

Аймгийн дүн

0

2

0

1.1

 

Сум

Гар хөл амны өвчин /Â08.0/

Бодит тоо

10000 хүн ам

2021 он

2022 он

2021 он

2022 он

Сүмбэр сум

 

2

0

1.4

0

Баянтал сум

 

0

0

0

0

Шивээговь сум

 

0

0

0

0

Аймгийн дүн

2

0

1.1

0

 

Сум

Цусан суулга /А03.0/

Бодит тоо

10000 хүн ам

2021 он

2022 он

2021 он

2022 он

Сүмбэр сум

 

0

0

0

0

Баянтал сум

 

0

0

        0

0

Шивээговь сум

 

0

0

0

0

Аймгийн дүн

0

0

0

0

 

Сум

Ёлом /А46.0/

Бодит тоо

10000 хүн ам

2021 он

2022 он

2021 он

2022 он

Сүмбэр сум

 

0

1

0

0,5

Баянтал сум

0

0

        0

0

Шивээговь сум

 

0

0

0

0

Аймгийн дүн

0

1

0

0,5

 

Ýð¿¿ë ìýíäèéí  ¿ç¿¿ëýëò эхний 4 сар

Үзүүлэлт

 Хэмжих нэгж

Аймгийн дүн

Улсын дүн

2021 он

2022 он

 2021 он

2022 он

1

Төрсөн эхийн тоо

Бодит тоо

144

106

23777

19133

2

Амьд төрсөн хүүхэд

Бодит тоо

148

105

23959

19229

3

Амьгүй төрсөн хүүхэд

Бодит тоо

0

0

121

111

1000 амьд төрөлт

0

0

5.0

5.7

4

Эхийн эндэгдэл

Бодит тоо

0

0

7

9

1000 амьд төрөлт

0

0

29.2

46.8

5

Жирэмсний эрт үеийн хяналт

Хувь

94.8

89.3

90.2

91.5

 6

Нялхсын эндэгдэл 

/0-364/

Бодит тоо

0

2

263

251

1000 амьд төрөлт

0

19.0

11.0

13.1

Нярайн эндэгдэл

/0-28/

Бодит тоо

0

1

188

159

1000 амьд төрөлт

0

9.5

7.8

8.3

Нялхасын эндэгдэлхувь

0

50.0

71.5

63.3

Нярайн эрт үеийн хяналт /0-6х/

Бодит тоо

0

1

145

107

1000 амьд төрөлт

0

9.5

77.1

67.3

Нярайн хожуу үеийн хяналт /7-28х/

Бодит тоо

0

0

43

52

1000 амьд төрөлт

0

0

22.9

32.7

7

Перинаталь эндэгдэл

Бодит тоо

0

2

266

218

1000 амьд төрөлт

0

19.0

11.0

11.3

8

5 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл

Бодит тоо

0

2

306

315

1000 амьд төрөлт

0

19.0

12.6

16.4

9

Нийт нас баралт

Бодит тоо

27

31

5253

5886

10

Эмнэлгийн нас баралт

Бодит тоо

7

6

1480

1795

Хувь

29.2

19.3

28.2

30.5

11

Хоног болоогүй нас баралт

Бодит тоо

4

3

350

426

Хувь

57.1

50.0

23.6

23.7

12

Эмчлэгдсэн өвчтөн

Бодит тоо

1204

2770

-

364774

13

Халдварт өвчин

Бодит тоо

50

2215

27190

245074

10000 хүн ам

27.5

1218.2

81,0

718.7

 

 

Эх,  хүүхдийн эрүүл мэнд

 

  • Төрөлт

 

2022 оны эхний 4 сард аймгийн хэмжээнд 106 эх төрж  2021 оны  мөн үетэй  харьцуулахад 26.3 хувиар төрөлт буурсан  байна.

 

Төрсөн эхчүүдийн 106 буюу 83.0 хувь  эмчийн хяналтын үзлэгт 6 ба түүнээс дээш  удаа  хамрагдсан байна. Эхний 4 сарын байдлаар мэс заслын аргаар төрсөн  эхчүүд 26.4 хувийг эзэлж  байна.  Амьгүй төрөлт 1. 

Эхийн нас баралт, гэрийн төрөлт, бүртгэгдээгүй.

 

Хүснэгт 1.1 Төрөх, үед үзүүлсэн тусламж үйлчилгээ

Аймаг

Төрөлтийн хувь

20 хүртэлх насны  төрөлт

35-аас дээш насны төрөлт

Эмнэлэгт төрсөн

Сумын  ЭМТ

Гэртээ

1

Говьсүмбэр  

100

0

 

0

3.8

19.8

2

Аймгийн дундаж

86.7

7.9

0.3

4.6

18.5

3

 

Улсын дундаж

89.6

3.7

0.4

4.1

20.5

 

 

1.2  Хүүхдийн  эрүүл мэнд

 

2022 оны  4 сард  аймгийн хэмжээнд 105 амьд  хүүхэд төрсөн нь  өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 43 хүүхдээр буюу 29.0 хувиар буурчээ. Амьд төрсөн хүүхдийн 60 буюу 57.1 хувь  хүү,  45 буюу 42.8 хувь нь охин байна.

Амьд  төрсөн нийт  хүүхдээс  5 буюу 4.7 хувь 2500 грамаас доош жинтэй хүүхэд байна.

 

 

Сум

Менингококкт халдвар /А39.0/

Бодит тоо

10000 хүн ам

2021 он

2022 он

2021 он

2022 он

Сүмбэр сум

 

0

0

0

0

Баянтал сум

0

0

        0

0

Шивээговь сум

 

0

0

0

0

Аймгийн дүн

 

0

0

0

0

 

Сум

Хачигт халдвар /А69.2 , А77.0/

Бодит тоо

10000 хүн ам

2021 он

2022 он

2021 он

2022 он

Сүмбэр сум

 

1

0

0

0,7

Баянтал сум

0

 

0

0

0

Шивээговь сум

 

0

0

0

0

Аймгийн дүн

 

1

0

0

0,5

 

 Сум

Арьс мөөгөнцөрдөх (микоз) /B35-49/

Бодит тоо

10000 хүн ам

2021 он

2022 он

2021 он

2022 он

Сүмбэр сум

 

0

0

0

0

Баянтал сум

 

0

0

0

0

Шивээговь сум

 

0

0

0

0

Аймгийн дүн

 

0

0

0

0

                   

                       

 

 

 

 

Сум

Трихомонаиз/А59/

Бодит тоо

10000 хүн ам

2021 он

2022 он

2021 он

2022 он

Сүмбэр сум

 

0

1

0

0

Баянтал сум

 

0

0

0

0

Шивээговь сум

 

0

0

0

0

Аймгийн дүн

 

0

1

0

0

 

Сум

Тэмбүү /А50-А53/

Бодит тоо

10000 хүн ам

2021 он

2022 он

2021 он

2022 он

Сүмбэр сум

 

0

5

0

2,8

Баянтал сум

 

0

1

0

9,0

Шивээговь сум

 

0

1

0

3,0

Аймгийн дүн

 

0

7

0

2,7

 

Ýìíýëãèéí íýð

Заг хүйтэн өвчлөл /А54/

Бодит тоо

10000 хүн ам

2021 он

2022 он

2021 он

2022 он

Сүмбэр сум

 

0

2

0

1.1

Баянтал сум

 

0

0

0

0

Шивээговь сум

 

0

0

0

0

Аймгийн дүн

 

0

2

0

0,5

 

 

Хүснэгт 1.2 Амьд төрсөн хүүхэд эхийн тээлтийн хугацаа, хуваар

 

  

Эхийн тээлтийн  хугацаа эзлэх хувь

 Төрөлхийн  гажигтай

2500гр-аас доош  жинтэй төрсөн

22-28 долоо хоногтой

29-32 долоо хоногтой

33-36 долоо хоногтой

37-42 долоо хоногтой

42 долоо хоногоос

 

1

Говьсүмбэр

 

0

1.9

3.8

94.3

0

1.3

4.8

2

Аймгийн дундаж

0.1

0.7

4.8

94.0

0.3

0.8

3.8

3

 

Улсын

дундаж

0.3

0.8

4.9

93.8

0.2

0.7

4.3

1.3 Хүүхдийн эндэгдэл  

Аймгийн хэмжээнд  2022 оны эхний 4 сарын байдлаар  0-1 хүртэлх 2 буюу 1000 амьд төрөлтөд  19.0,  0-5 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл 2 буюу 1000 амьд төрөлтөд 19.0 байна. Нялхсын эндэгдлийн 50 хувийг нярайн эндэгдэл эзэлж байна.

Зураг 1.1 Нялхсын  эндэгдэл 1000 амьд төрөлтөд

Зураг 1.2    0-5 хүртэлх насны  хүүхдийн эндэгдэл 1000 амьд төрөлтөд

 

 1.4 Жирэмсний хяналт  

Жирэмсний хяналтанд шинээр 100 эх  хамрагдаж, эхний 3 сартай жирэмсний эрт үеийн хяналт 89.3%, хожуу хяналт 10.7% байна

Хүснэгт 1.4 Жирэмсний хяналт

 

  

Хяналтад авсан хүний тоо

6 ба түүнээс дээш удаа хяналтад хамрагдаж эх

Цус багадалт  жирэмсэн  эмэгтэйчүүд

Эхний 3 сартайд

4-6 сартайд

7 с түүнээс дээш  

1

Говьсүмбэр

 

89.2

10.7

0.0

83.0

0.0

2

Аймгийн дундаж

91.8

7.6

0.6

76.3

3.8

3

 

Улсын

дундаж

91.5

7.9

0.6

77.1

4.6

 

Зураг 1.3 Жирэмсний хяналтын хувь

  Үр хөндөлт

Аймгийн хэмжээнд 2022 оны эхний 4 сард   үр хөндөлтийн 4 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 42 тохиолдлоор буурсан үзүүлэлттэй  байна.  Үр хөндөлтийн харьцаа 1000 амьд төрөлтөд 38.1  Хожуу үр хөндөлт,  охидын үр хөндөлт бүртгэгдээгүй байна.

 

 

Сум

Салхинцэцэг /B01 /

Бодит тоо

10000 хүн ам

2021 он

2022 он

2021 он

2022 он

Сүмбэр сум

 

0

2

0

1,4

Баянтал сум

 

0

0

0

0

Шивээговь сум

 

0

0

0

0

Аймгийн дүн

 

0

2

0

1,1

 

Сум

Сүрьеэ /A15-19 /

Бодит тоо

10000 хүн ам

2021 он

2022 он

2021 он

2022 он

Сүмбэр сум

 

6

4

4,2

2.8

Баянтал сум

 

0

1

0

9.0

Шивээговь сум

 

0

0

0

0

Аймгийн дүн

 

6

5

3.3

2.8

 

Сум

Ковид-19

Бодит тоо

10000 хүн ам

2021 он

2022 он

2021 он

2022 он

Сүмбэр сум

 

39

1478

27,3

1034,6

Баянтал сум

 

0

162

0

1449.0

Шивээговь сум

 

2

555

3,3

1831,5

Аймгийн дүн

 

41

2195

22,8

1209,4

 

Зураг 4.1 Халдварт  өвчин /бодит тоо/

 

Зураг 4.2  Ковид-19  /бодит тоо/

Зураг 4.3 2020- 2022 оны 5 дугаар сарын 1 хүртэл бүртгэгдсэн  Ковид-19  /насны ангилалаар/

  1. ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

2.1 Хэвтэн эмчлүүлэгчдийн тусламж үйлчилгээ

Аймгийн хэмжээнд 2022 оны эхний 4 сард 2770 үйлчлүүлэгч  эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлж, 19973 ор хоног  ашигласан байна. Ор ашиглалт 70.9 дундаж ор хоног 7.2,  орны эргэлт 12,2 байна

Хүснэгт 2.1 Стационарын тусламж, үйлчилгээний үзүүлэлт

 ЭМБ

Орны тоо

Орны фонд ашиглалт

Орны фонд ашиглалтын хувь

Дундаж ор хоног

Орны эргэлт

1

Нэгдсэн эмнэлэг

153

99,9

83,2

7.2

13,8

2

Баянтал СЭМТ

20

45,8

38,1

8.6

5,3

3

Шивээговь СЭМТ

29

77,4

64,5

7.0

9,0

4

Энхбилэг клиник

25

60,5

50,4

6,7

9,0

5

Аймгийн дүн

 

227

70,9

59,9

7.2

12,2

2.2 Амбулаторийн үзлэг

Амбулаторийн нийт   37306 үзлэгт  хийгдсэн байна үүнээс урьдчилан сэргийлэх үзлэг 5856 буюу 15,7%,  өвчний учир 26859 буюу  71,9%, идэвхитэй хяналт 3878 ба 10,34, гэрийн идэвхитэй хяналт  693 ба  1,8% гэрийн дуудлагаар  20 ба 0.5% эзэлж байна.

Зураг 2.2 Амбулаторийн үзлэг/ бодит тоо/          

 

  1. ХҮН АМЫН НАС БАРАЛТ

2022  оны эхний 4 сард 31 нас баралтын тохиолдол бүртгэгдэж өмнөх оны  мөн үеэс 4 тохиолдолоор  нэмэгдсэн  байна. Нийт нас баралтад  эрэгтэй  61,2 хувь, эмэгтэй 38,7 хувийг эзэлж байна.  Эмнэлгийн нас баралт 6 буюу хоног болоогүй нас баралт  50.0 хувийг эзэлж  байна

 

Зураг 3.1 Нас баралт  

 

 

           Хүснэгт 3.1 Нас баралт / Бодит тоогоор/

 

ЭМБ

 Нас баралт

Эмнэлгийн

 Хоног болоогүй

2021 он

2022 он

2021 он

2022 он

2021 он

2022 он

Нэгдсэн эмнэлэг

5

5

5

5

2

3

Шивээговь СЭМТ

4

6

2

1

2

0

Баянтал СЭМТ

1

3

0

0

0

0

Энхтусдэм ӨЭМТ

17

17

0

0

0

0

Аймгийн дүн

27

31

7

6

4

3

 

Осол гэмтэл, гадны шалтгаант нас баралт  10 бүртгэгдэж нийт нас баралтад 32,2 хувийг эзэлж байна.

 

 

    

    Хүснэгт 3.2 Осол гэмтэл, гадны шалтгаант нас баралт

Сум

Амиа хорлолт

Бусдад Хорлогдсон

Үйлд

вэрийн осол

Зам тээврийн осол

Бусад осол

Тодор хойгүй

Сүмбэр

 

0

0

 

0

 

 

0

8

0

Шивээговь

0

0

 

0

 

 

0

1

0

Баянтал

0

0

 

0

 

 

0

1

0

Дүн

0

0

0

 

 

0

10

0

 

            

  1. ХАЛДВАРТ ӨВЧИН

Аймгийн хэмжээнд эхний 4 сард халдварт өвчний 2215 тохиолдол бүртгэгдэж  10000 хүн амд 1  байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 2165 тохиолдолоор  нэмэгдсэн байна .

          Хүснэгт 4.1 Халдварт өвчин

 

Сум

Халдварт өвчин

Бодит тоо

10000 хүн ам

2021 он

2022 он

2021 он

2022 он

Сүмбэр сум

 

48

1484

33,6

1038,8

Баянтал сум

 

0

167

0

1475.1

Шивээговь сум

2

564

6,6

1861,2

Аймгийн дүн

 

50

2215

27,8

1220,4

Улсын дүн

 

27190

245074

81,0

718,7

 

 

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН

СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ

2022 ОНЫ  4 САРЫН БАЙДЛААР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОВЬСҮМБЭР  АЙМАГ

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР

2022.04.20