''Зооноз өвчний халдварын сэргийлэлт хяналтын тогтолцоог сайжруулах нь'' сэдэвт сургалтыг Зооноз өвчин судлалын үндэсний төвийн Тархвар судлаач Л.Роломжав, Лабораторийн эмч Б.Бямбажав, Биологич Ц.Ганхуяг нар орон нутагт зохион байгууллаа.

''Зооноз өвчний халдварын сэргийлэлт хяналтын тогтолцоог сайжруулах нь'' сэдэвт сургалтыг Зооноз өвчин судлалын үндэсний төвийн Тархвар судлаач Л.Роломжав, Лабораторийн эмч Б.Бямбажав, Биологич Ц.Ганхуяг нар орон нутагт зохион байгууллаа.
2022 оны 09 дүгээр сарын 18-ны өдөр ''Зооноз өвчний халдварын сэргийлэлт хяналтын тогтолцоог сайжруулах нь'' сэдэвт сургалтыг Зооноз өвчин судлалын үндэсний төвийн Тархвар судлаач Л.Роломжав, Лабораторийн эмч Б.Бямбажав, Биологич Ц.Ганхуяг нар орон нутагт зохион байгууллаа.
Сургалтад эрүүл мэндийн байгууллагын эмч эмнэлгийн мэргэжилтэн, аймгийн Онцгой байдал, Мэргэжлийн хяналт, Байгаль орчин, Мал эмнэлгийн газрын холбогдох мэргэжилтнүүд оролцож Зоонозын хүний өвчлөлийн болон байгалийн голомтын төлөв байдал, авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ, халдвараас сэргийлэх хяналтыг сайжруулах чиглэлээр илтгэл сонсож эмч эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн мэдлэгийг сэргээж, нийгмийн эрүүл мэндийн онцгой байдал үүссэн үед хариу арга хэмжээг зохион байгуулах чадавхыг бүрдүүлсэн цаг үеэ олсон үр дүнтэй сургалт боллоо.