Жирэмсэн болон хөхүүл үеийн хооллолт” сэдэвт цахим хэлэлцүүлэг боллоо

Жирэмсэн болон хөхүүл үеийн хооллолт” сэдэвт цахим хэлэлцүүлэг боллоо

2023 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдөр зохион байгуулагдсан Улсын Их Хурлын НББХ болон Эрүүл Мэндийн Яамны хамтарсан “

т Эрүүл мэндийн газрын дарга, холбогдох мэргэжилтнүүд болон жирэмсэн, хөхүүл эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл оролцлоо.