ВАКЦИНЫ АГУУЛАХЫН ӨРӨӨНИЙ ЗАСВАР ХИЙГДЭЖ БАЙНА

ВАКЦИНЫ АГУУЛАХЫН ӨРӨӨНИЙ ЗАСВАР ХИЙГДЭЖ БАЙНА

НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн дэмжлэгтэйгээр 9,344,364 төгрөгийн санхүүжилтээр дархлаажуулалтын бэлдмэлийг шаардлага хангасан өрөөнд хадгалах нөхцөл бүрдүүлэхээр  вакцины  агуулахын өрөөнүүдийн  засварын ажил 90%-тай явагдаж байна.