"ТӨРИЙН БҮТЭЭМЖИЙН СЭРГЭЛТ ЦАХИМ ЭРҮҮЛ МЭНД"

"ТӨРИЙН БҮТЭЭМЖИЙН СЭРГЭЛТ ЦАХИМ ЭРҮҮЛ МЭНД"
ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГТ "ТӨРИЙН БҮТЭЭМЖИЙН СЭРГЭЛТ ЦАХИМ ЭРҮҮЛ МЭНД" СУРГАЛТ АМЖИЛЛТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.
"</span