СУМ, ӨРХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН ДАРХЛААЖУУЛАЛТЫН НЭГЖИД ДЭМЖЛЭГТ ХЯНАЛТААР АЖИЛЛАЛАА

СУМ, ӨРХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН ДАРХЛААЖУУЛАЛТЫН НЭГЖИД ДЭМЖЛЭГТ ХЯНАЛТААР АЖИЛЛАЛАА

Сум, өрхийн эрүүл мэндийн төвийн дархлаажуулалтын нэгжид 11 дүгээр сарын 8-ны өдрөөс 17-ны өдрүүдэд улаанбурхан, улаануудын эсрэг нэмэлт болон товлолын дархлаажуулалтын үйл  ажиллагаанд дэмжлэгт хяналтыг хийж, мэргэжил арга зүйгээр ханган ажиллалаа.