Нөхцөл байдлын мэдээ 2022-11-03-ны өдрийн Ковид-19 халдварын нөхцөл байдлын мэдээ

Нөхцөл байдлын мэдээ 2022-11-03-ны өдрийн Ковид-19 халдварын нөхцөл байдлын мэдээ