Манай оронд ургамлын цэцэглэлт, тоос хүртэх улирал 6-9 сард үргэлжилдэг.

Манай оронд ургамлын цэцэглэлт, тоос хүртэх улирал 6-9 сард үргэлжилдэг.

"УРГАМЛЫН ТООСНЫ ХАРШИЛ"-ын сэдрэлийн үе эхэлж Covid-19 өвчлөлтэй давхцаж байна.
Иймээс өөрт илэрч буй эмнэл зүйн шинж тэмдэгээ ажиглан Харшил уу? Covid-19 үү? гэдэгээ мэдэхэд энэ пост тус болно.
Хэрэв харшлын шинж тэмдэг илэрч байвал харшлын эмнэлэгт хандаж мэргэшлийн эмчид үзүүлж эмчилгээ хийлгэж хяналтанд орно уу?.
Харин COVID-19 өвчний шинж тэмдэг илэрч байвал шинжилгээгээ өгч өөрийгөө тусгаарлан харъяа өрх, сумын эрүүл мэндийн төвдөө хандан, мэргэжлийн тусламж үйлчилгээ авна уу?