Говьсүмбэр аймгийн Ковидын нөхцөл байдлын мэдээ

Говьсүмбэр аймгийн Ковидын нөхцөл байдлын мэдээ