ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ ЭХНИЙ 3 САР

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ ЭХНИЙ  3 САР

 

Сум

Вируст хепатит-өвчлөл /B15-19/

Бодит тоо

10000 хүн ам

2021 он

2022 он

2021 он

2022 он

Сүмбэр сум

 

0

1

0

0.7

Баянтал сум

 

0

1

0

9.0

Шивээговь сум

 

0

0

0

0

Аймгийн дүн

0

2

0

1.1

 

Сум

Ãàð õºë àì /Â08.0/

Бодит тоо

10000 хүн ам

2021 он

2022 он

2021 он

2022 он

Сүмбэр сум

 

2

0

1,4

0

Баянтал сум

 

0

0

0

0

Шивээговь сум

 

0

0

0

0

Аймгийн дүн

2

0

1,1

0

 

Сум

Цусан суулга /А03.0/

Бодит тоо

10000 хүн ам

2021 он

2022 он

2021 он

2022 он

Сүмбэр сум

 

0

0

0

0

Баянтал сум

 

0

0

        0

0

Шивээговь сум

 

0

0

0

0

Аймгийн дүн

0

0

0

0

 

Сум

Ёлом /А46.0/

Бодит тоо

10000 хүн ам

2021 он

2022 он

2021 он

2022 он

Сүмбэр сум

 

0

1

0

0,5

Баянтал сум

0

0

        0

0

Шивээговь сум

 

0

0

0

0

Аймгийн дүн

0

1

0

0,5

 

Ýð¿¿ë ìýíäèéí  ¿ç¿¿ëýëò эхний 3 сар

Үзүүлэлт

 Хэмжих нэгж

Аймгийн дүн

Улсын дүн

2021 он

2022 он

 2021 он

2022 он

1

Төрсөн эхийн тоо

Бодит тоо

106

76

17619

13722

2

Амьд төрсөн хүүхэд

Бодит тоо

110

75

17752

13785

3

Амьгүй төрсөн хүүхэд

Бодит тоо

0

0

93

84

1000 амьд төрөлт

0

0

5.2

6.1

4

Эхийн эндэгдэл

Бодит тоо

0

0

0

5

1000 амьд төрөлт

0

0

1

36.3

5

Жирэмсний эрт үеийн хяналт

Хувь

93.9

90.0

5.6

91.4

 6

Нялхсын эндэгдэл 

/0-364/

Бодит тоо

0

2

187

181

1000 амьд төрөлт

0

26.6

10.5

13.1

Нярайн эндэгдэл

/0-28/

Бодит тоо

0

1

140

109

1000 амьд төрөлт

0

13.3

7.9

7.9

Нялхасын эндэгдэлхувь

0

50.0

74.9

60.2

Нярайн эрт үеийн хяналт /0-6х/

Бодит тоо

0

1

106

75

1000 амьд төрөлт

0

13.3

75.7

68.8

Нярайн хожуу үеийн хяналт /7-28х/

Бодит тоо

0

0

34

34

1000 амьд төрөлт

0

0

24.3

31.2

7

Перинаталь эндэгдэл

Бодит тоо

0

2

199

159

1000 амьд төрөлт

0

26.6

11.2

11.5

8

5 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл

Бодит тоо

0

2

215

217

1000 амьд төрөлт

0

26.6

12.1

15.7

9

Нийт нас баралт

Бодит тоо

21

27

3769

4328

10

Эмнэлгийн нас баралт

Бодит тоо

5

5

1028

1311

Хувь

23.8

18.5

27.3

30.3

11

Хоног болоогүй нас баралт

Бодит тоо

3

3

258

301

Хувь

60.0

60.0

25.1

23.0

12

Эмчлэгдсэн өвчтөн

Бодит тоо

945

2188

163586

269773

13

Халдварт өвчин

Бодит тоо

10

2195

11331

240279

10000 хүн ам

5.6

1209.4

34.4

704.6

 

 

Эх,  хүүхдийн эрүүл мэнд

 

  • Төрөлт

 

2022 оны эхний 3 сард аймгийн хэмжээнд 76 эх төрж  2021 оны  мөн үетэй  харьцуулахад 28.3 хувиар төрөлт буурсан  байна.

 

Төрсөн эхчүүдийн 62 буюу 81.6 хувь  эмчийн хяналтын үзлэгт 6 ба түүнээс дээш  удаа  хамрагдсан байна. Эхний 3 сарын байдлаар мэс заслын аргаар төрсөн  эхчүүд 26,3 хувийг эзэлж  байна.  Амьгүй төрөлт 1. 

Эхийн нас баралт, гэрийн төрөлт, бүртгэгдээгүй.

 

Хүснэгт 1.1 Төрөх, үед үзүүлсэн тусламж үйлчилгээ

Аймаг

Төрөлтийн хувь

20 хүртэлх насны  төрөлт

35-аас дээш насны төрөлт

Эмнэлэгт төрсөн

Сумын  ЭМТ

Гэртээ

1

Говьсүмбэр  

100

0

 

0

5.2

22.3

2

Аймгийн дундаж

86.2

8.4

0.3

4.6

16.5

3

 

Улсын дундаж

89.4

4.0

0.3

4.1

20.7

 

 

1.2  Хүүхдийн  эрүүл мэнд

 

2022 оны  3 сард  аймгийн хэмжээнд 75 амьд  хүүхэд төрсөн нь  өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 35 хүүхдээр буюу 31.8 хувиар буурчээ. Амьд төрсөн хүүхдийн 44 буюу 58.1 хувь  хүү,  24 буюу 41.3 хувь нь охин байна.

Амьд  төрсөн нийт  хүүхдээс  5 буюу 6.6 хувь 2500 грамаас доош жинтэй хүүхэд байна.

 

 

.

 

 

Сум

Менингококкт халдвар /А39.0/

Бодит тоо

10000 хүн ам

2021 он

2022 он

2021 он

2022 он

Сүмбэр сум

 

0

0

0

0

Баянтал сум

0

0

        0

0

Шивээговь сум

 

0

0

0

0

Аймгийн дүн

 

0

0

0

0

 

Сум

Хачигт халдвар /А69.2 , А77.0/

Бодит тоо

10000 хүн ам

2021 он

2022 он

2021 он

2022 он

Сүмбэр сум

 

0

0

0

0

Баянтал сум

0

0

0

0

Шивээговь сум

 

0

0

0

0

Аймгийн дүн

 

0

0

0

0

 

 Сум

Арьс мөөгөнцөрдөх (микоз) /B35-49/

Бодит тоо

10000 хүн ам

2021 он

2022 он

2021 он

2022 он

Сүмбэр сум

 

0

1

0

7.0

Баянтал сум

 

0

0

0

0

Шивээговь сум

 

0

0

0

0

Аймгийн дүн

 

0

1

0

0.5

                   

                       

 

 

 

 

Сум

Òðèõîìîíàçè /А59/

Бодит тоо

10000 хүн ам

2021 он

2022 он

2021 он

2022 он

Сүмбэр сум

 

0

0

0

0

Баянтал сум

 

0

0

0

0

Шивээговь сум

 

0

0

0

0

Аймгийн дүн

 

0

0

0

0

 

Сум

Тэмбүү /А50-А53/

Бодит тоо

10000 хүн ам

2021 он

2022 он

2021 он

2022 он

Сүмбэр сум

 

0

4

0

2,8

Баянтал сум

 

0

1

0

9,0

Шивээговь сум

 

0

1

0

3,0

Аймгийн дүн

 

0

6

0

2,7

 

Ýìíýëãèéí íýð

Заг хүйтэн өвчлөл /А54/

Бодит тоо

10000 хүн ам

2021 он

2022 он

2021 он

2022 он

Сүмбэр сум

 

0

2

0

1.1

Баянтал сум

 

0

0

0

0

Шивээговь сум

 

0

0

0

0

Аймгийн дүн

 

0

2

0

0,5

 

 

Хүснэгт 1.2 Амьд төрсөн хүүхэд эхийн тээлтийн хугацаа, хуваар

 

  

Эхийн тээлтийн  хугацаа эзлэх хувь

 Төрөлхийн  гажигтай

2500гр-аас доош  жинтэй төрсөн

22-28 долоо хоногтой

29-32 долоо хоногтой

33-36 долоо хоногтой

37-42 долоо хоногтой

42 долоо хоногоос

 

1

Говьсүмбэр

 

0

2.7

5.3

92.0

0

1.3

6.7

2

Аймгийн дундаж

0.2

0.8

5.0

93.6

0.4

0.8

4.0

3

 

Улсын

дундаж

0.3

0.9

5.0

93.7

0.2

0.9

4.3

1.3 Хүүхдийн эндэгдэл  

Аймгийн хэмжээнд  2022 оны эхний 3 сарын байдлаар  0-1 хүртэлх 2 буюу 1000 амьд төрөлтөд  26.6,  0-5 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл 2 буюу 1000 амьд төрөлтөд 26.6 байна. Нялхсын эндэгдлийн 50 хувийг нярайн эндэгдэл эзэлж байна.

Зураг 1.1 Нялхсын  эндэгдэл 1000 амьд төрөлтөд

Зураг 1.2    0-5 хүртэлх насны  хүүхдийн эндэгдэл 1000 амьд төрөлтөд

 

 1.4 Жирэмсний хяналт  

Жирэмсний хяналтанд шинээр 90 эх  хамрагдаж, эхний 3 сартай жирэмсний эрт үеийн хяналт 90.0%, хожуу хяналт 10.0% байна

Хүснэгт 1.4 Жирэмсний хяналт

 

  

Хяналтад авсан хүний тоо

6 ба түүнээс дээш удаа хяналтад хамрагдаж эх

Цус багадалт  жирэмсэн  эмэгтэйчүүд

Эхний 3 сартайд

4-6 сартайд

7 с түүнээс дээш  

1

Говьсүмбэр

 

90.0

10.0

0.0

75.0

0.0

2

Аймгийн дундаж

91.7

7.7

0.6

76.3

3.5

3

 

Улсын

дундаж

91.4

8.0

0.6

76.9

4.4

 

Зураг 1.3 Жирэмсний хяналтын хувь

  Үр хөндөлт

Аймгийн хэмжээнд 2022 оны эхний 3 сард   үр хөндөлтийн 3 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 33 тохиолдлоор буурсан үзүүлэлттэй  байна.  Үр хөндөлтийн харьцаа 1000 амьд төрөлтөд 39.4  Хожуу үр хөндөлт,  охидын үр хөндөлт бүртгэгдээгүй байна.

 

 

Сум

Салхинцэцэг /B01 /

Бодит тоо

10000 хүн ам

2021 он

2022 он

2021 он

2022 он

Сүмбэр сум

 

0

0

0

0

Баянтал сум

 

0

0

0

0

Шивээговь сум

 

0

0

0

0

Аймгийн дүн

 

0

0

0

0

 

Сум

Сүрьеэ /A15-19 /

Бодит тоо

10000 хүн ам

2021 он

2022 он

2021 он

2022 он

Сүмбэр сум

 

6

4

4,2

2.8

Баянтал сум

 

0

1

0

9.0

Шивээговь сум

 

0

0

0

0

Аймгийн дүн

 

6

5

3.3

2.8

 

Сум

Ковид-19

Бодит тоо

10000 хүн ам

2021 он

2022 он

2021 он

2022 он

Сүмбэр сум

 

2

1467

1.4

1026.9

Баянтал сум

 

0

161

        0

1449.0

Шивээговь сум

 

0

551

0

1653.0

Аймгийн дүн

 

2

2179

1.1

1200.6

 

    

 

 

Зураг 4.1 Халдварт  өвчин /бодит тоо/

 

Зураг 4.2  Ковид-19  /бодит тоо/

Зураг 4.3 2020- 2022 оны 4 дүгээр  сарын 1 хүртэл бүртгэгдсэн  Ковид-19  /насны ангилалаар/

  1. ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

2.1 Хэвтэн эмчлүүлэгчдийн тусламж үйлчилгээ

Аймгийн хэмжээнд 2022 оны эхний 3 сард 2188 үйлчлүүлэгч  эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлж, 15949 ор хоног  ашигласан байна. Ор ашиглалт 78.2, дундаж ор хоног 7.2,  орны эргэлт 14.6 байна

Хүснэгт 2.1 Стационарын тусламж, үйлчилгээний үзүүлэлт

 ЭМБ

Орны тоо

Орны фонд ашиглалт

Орны фонд ашиглалтын хувь

Дундаж ор хоног

Орны эргэлт

1

Нэгдсэн эмнэлэг

153

81.1

90,1

7.3

11,1

2

Баянтал СЭМТ

20

36,7

57,4

8.6

3,8

3

Шивээговь СЭМТ

29

64,9

72,1

7.2

9,0

4

Энхбилэг клиник

25

39,7

44,1

6.7

5.8

5

Аймгийн дүн

 

227

78,2

121,0

7.3

9,6

2.2 Амбулаторийн үзлэг

Амбулаторийн нийт   27705 үзлэгт  хийгдсэн байна үүнээс урьдчилан сэргийлэх үзлэг 4644 буюу 16,7%,  өвчний учир 19718 буюу  71,2%, идэвхитэй хяналт 2848 ба 10,3, гэрийн идэвхитэй хяналт  481 ба  1,7% гэрийн дуудлагаар  14 ба 0.5% эзэлж байна.

Зураг 2.2 Амбулаторийн үзлэг/ бодит тоо/          

 

  1. ХҮН АМЫН НАС БАРАЛТ

2022  оны эхний 3 сард 27 нас баралтын тохиолдол бүртгэгдэж өмнөх оны  мөн үеэс 6 тохиолдолоор  нэмэгдсэн  байна. Нийт нас баралтад  эрэгтэй  70,3 хувь, эмэгтэй 29,6 хувийг эзэлж байна. Хоног болоогүй нас баралт 60.0 хувь  байна

 

Зураг 3.1 Нас баралт  /бодит тоогоор/

 

 

           Хүснэгт 3.1 Нас баралт / Бодит тоогоор/

 

ЭМБ

 Нас баралт

Эмнэлгийн

 Хоног болоогүй

2021 он

2022 он

2021 он

2022 он

2021 он

2022 он

Нэгдсэн эмнэлэг

3

5

3

5

1

3

Шивээговь СЭМТ

4

4

2

0

2

0

Баянтал СЭМТ

1

3

0

0

0

0

Энхтусдэм ӨЭМТ

13

15

0

0

0

0

Аймгийн дүн

21

27

5

5

3

3

 

Осол гэмтэл, гадны шалтгаант нас баралт  9 бүртгэгдэж нийт нас баралтад 33,3 хувийг эзэлж байна.

 

 

    

    Хүснэгт 3.2 Осол гэмтэл, гадны шалтгаант нас баралт

Сум

Амиа хорлолт

Бусдад Хорлогдсон

Үйлд

вэрийн осол

Зам тээврийн осол

Бусад осол

Тодор хойгүй

Сүмбэр

 

0

1

 

0

 

 

0

6

0

Шивээговь

0

0

 

0

 

 

0

1

0

Баянтал

0

0

 

0

 

 

0

1

0

Дүн

0

1

0

 

 

0

8

0

 

            

  1. ХАЛДВАРТ ӨВЧИН

Аймгийн хэмжээнд эхний 3 сард халдварт өвчний 2195 тохиолдол бүртгэгдэж  10000 хүн амд 1209.4  байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 2186  тохиолдолоор  нэмэгдсэн байна .

          Хүснэгт 4.1 Халдварт өвчин

 

Сум

Халдварт өвчин

Бодит тоо

10000 хүн ам

2021 он

2022 он

2021 он

2022 он

Сүмбэр сум

 

10

1479

7.0

1036

Баянтал сум

 

0

163

0

1475.1

Шивээговь сум

0

553

0

1824.9

Аймгийн дүн

 

10

2195

5.6

1209.4

Улсын дүн

 

11331

240279

34.4

704.6

 

 

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН

СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ

2022 ОНЫ  3 САРЫН БАЙДЛААР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОВЬСҮМБЭР  АЙМАГ

2022.03.18