"ЭЕРЭГ ХАНДЛАГА-ЭРҮҮЛ ОЮУТАН" уриан дор оюутны эрүүл мэндийг дэмжих сарын аяны хүрээнд ЭМГ, ПТК, Өсвөрийн аврагч клуб, Young Doctor клубтэй хамтран сургалт зохион байгууллаа.

"ЭЕРЭГ ХАНДЛАГА-ЭРҮҮЛ ОЮУТАН" уриан дор оюутны эрүүл мэндийг дэмжих сарын аяны хүрээнд ЭМГ, ПТК, Өсвөрийн аврагч клуб, Young Doctor клубтэй  хамтран сургалт зохион байгууллаа.