БЗДХ, ХДХВ, ДОХ-ООС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХҮРЭЭНД ХИЙГДСЭН АЖЛЫН САЙН ТУРШЛАГА, ӨНӨӨГИЙН ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДАЛ, ШИЙДВЭРЛЭХ АРГА ЗАМ ” СЭДЭВТ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

БЗДХ, ХДХВ, ДОХ-ООС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХҮРЭЭНД ХИЙГДСЭН АЖЛЫН САЙН ТУРШЛАГА, ӨНӨӨГИЙН ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДАЛ, ШИЙДВЭРЛЭХ АРГА ЗАМ ” СЭДЭВТ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

Тус хэлэлцүүлгийн хүрээнд эрүүл мэндийн байгууллагууд, төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын ажилтан алба хаагчдад БЗДХ, ХДХВ-ийн халдварын өнөөгийн нөхцөл байдлын талаар мэдээлэл өгөн, бүлгийн ярилцлага хийж хамтран ажиллалаа. Хэлэлцүүлгийн үр дүнд Эрүүл мэндийн салбар, төрийн болон төрийн бус байгууллагууд хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэн, сургалт сурталчилгаа, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэх цаашид халдварын тархалтыг бууруулахад хамтран ажиллахаар боллоо.