“Халдварт өвчнөөс сэргийлэх, хянах” үндэсний хөтөлбөр

“Эрүүл мэнд” үндэсний хөтөлбөр

“Эрүүл шүд-эрүүл хүүхэд” үндэсний хөтөлбөр

“Хүн амын хоол тэжээл” үндэсний хөтөлбөр

“Эрүүл мэндийн ажилтаны нийгмийн хамгаалал” үндэсний хөтөлбөр

“Халдварт бус өвчинтэй тэмцэх” үндэсний хөтөлбөр

“Осол, гэмтлээс сэргийлэх” үндэсний хөтөлбөр

“Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах” үндэсний хөтөлбөр

“Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрх, оролцоо хөгжлийн дэмжих” үндэсний хөтөлбөр

 

 

 

 

 

ТАНЫ БИДЭНД ИЛГЭЭХ САНАЛ, ХҮСЭЛТ