2022.07.16 ковидын нөхцөл байдлын мэдээ

2022.07.16 ковидын нөхцөл байдлын мэдээ