2022.07.07 ковидын нөхцөл байдлын мэдээ

2022.07.07 ковидын нөхцөл байдлын мэдээ