2022-09-04-ны өдрийн Ковид-19 халдварын нөхцөл байдлын мэдээ

2022-09-04-ны өдрийн Ковид-19 халдварын нөхцөл байдлын мэдээ