2022-08-03-ны өдрийн Ковид-19 халдварын нөхцөл байдлын мэдээ

2022-08-03-ны өдрийн Ковид-19 халдварын нөхцөл байдлын мэдээ