2022-07-31-ны өдрийн Ковид-19 халдварын нөхцөл байдлын мэдээ

2022-07-31-ны өдрийн Ковид-19 халдварын нөхцөл байдлын мэдээ