Худалдан авах ажиллагаа

Худалдан авах ажиллагаа Он сар, өдөр Үзэх Татах
1 Тендер зарлалаа 2017.12.22 Үзэх Татах
2 2017 оны Худалдан авах ажиллагааны тайлан 2018.01.05 Үзэх Татах
3 Тендерийн нээлт боллоо 2018.01.24 Үзэх Татах
4 Дүгнэлт 2018.01.30 Үзэх Татах
5 Шалгарсан болон шалгараагүй оролцогчдын мэдээлэл 2018.01.31 Үзэх Татах
6 Гэрээ байгуулж дахин тендер зарлалаа 2018.02.14 Үзэх Татах
7 Дахин зарласан тендер нээсэн тухай 2018.03.16 Үзэх Татах
8 Дүгнэлт 2018.03.21 Үзэх Татах
9  2018 оны худалдан авах ажиллагааны тайлан  2018,12,20.  Үзэх   Татах
10 2019 онд хэрэглэх эм эмнэлгийн хэрэгслийн тендер зарлалаа.  2018.12.25  Үзэх  Татах 
11 Тендерийн нээлт боллоо.  2019.01.24  Үзэх Татах 
12 Дүгнэлт 2019.01.30  Үзэх   Тахах
13 Зөвлөмж 2019.01.30  Үзэх Татах
14 Гэрээ байгууллаа. 2019.02.15 Үзэх Татах
15 Шалгарсан болон шалгараагүй оролцогчдын мэдээлэл 2019.02.18  

Үзэх

 

Татах
16 2019 оны Худалдан авах ажиллагааны тайлан 2019.12.03 Үзэх Татах
17 Тендер зарлалаа. 2019.12.23 Үзэх  Татах
18 Зөвлөмж 2020.01.03 Үзэх  Татах
19 Үнэлгээний хорооны дүгнэлт 2020.01.03 Үзэх  Татах
20 Шалгарсан болон шалгараагүй оролцогчдын мэдээлэл 2020.01.06 Үзэх Татах
21 Тендер зарлалаа 2020.01.16 Үзэх  Татах
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *