Сул орон тооны захиалга

сул ажлын байр ЭМГ ил тод

СУЛ АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР Нөхөгдсөн мэдээлэл-20181008

Сул ажлын байрыг зарлах үндэслэл PDF

ЭМБ СУЛ АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР-2018.11.29

Сул орон тооны зар 2019.02.20

Сул орон тооны зар 2019.05.27

 

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН КОМИСС ХУРАЛДЛАА

Засаг даргын дэргэдэх Эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн комисс 2019 оны 02 сарын 13-ны өдрийн 10.00 цагт Нутгийн удирдлагын ордоны II давхар, өрөө №203.б-д хуралдаж, дараах асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэлээ.

 

Хурлын шийдвэр:

  1. Хурлын гишүүдийн олонхийн саналаар Аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн тусгай зөвшөөрлийн хугацааг 2019 оны 02 сарын 18-ны өдрөөс 5 жилээр сунгах
  2. Хурлын гишүүдийн олонхийн саналаар Шивээговь сумын Эрүүл мэндийн төвийн тусгай зөвшөөрлийн хугацааг 2019 оны 02 сарын 18-ны өдрөөс 5 жилээр сунгах
  3. Хурлын гишүүдийн олонхийн саналаар Баянтал сумын Эрүүл мэндийн төвийн тусгай зөвшөөрлийн хугацааг 2019 оны 02 сарын 18-ны өдрөөс 5 жилээр сунгах
  4. Хурлын гишүүдийн олонхийн саналаар Шинжээчийн багт их эмч Л.Удвал, их эмч Х.Цэрэндолгор, их эмч Д.Пунцагхорлоо нарыг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулах