Тусгай зөвшөөрөл

Тусгай зөвшөөрөл

1

Тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах тухай эрх бүхий байгууллагын шийдвэр /аймгийн Засаг даргын Захирамжууд/

Үзэх

2

Үйл ажиллагаа явуулж буй тусгай зөвшөөрөл бүхий байгууллагууд

Үзэх

3

Тусгай зөвшөөрөл авах, сунгуулахад бүрдүүлэх бичиг баримтын жагсаалт

Үзэх

4

5
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *