ЭМ НАЙРУУЛАГЧ НАРЫН АЖИЛ, МЭРГЭЖЛИЙН УРАЛДААНЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ, ТЭРГҮҮНИЙ ЭМ НАЙРУУЛАГЧИЙГ ШАЛГАРУУЛЛАА

ЭМ НАЙРУУЛАГЧ НАРЫН АЖИЛ, МЭРГЭЖЛИЙН УРАЛДААНЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ, ТЭРГҮҮНИЙ ЭМ НАЙРУУЛАГЧИЙГ ШАЛГАРУУЛЛАА

Монголын Эм хангамжийн салбарын 95 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх арга хэмжээний хүрээнд эм найруулагч нарын ажил мэргэжлийн уралдааныг 2018 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдөр амжилттай зохион байгуулж, дүгнэлээ.

 Тус уралдааны зорилго нь эм найруулагч нарын мэргэжлийн ур чадвар, эм судлалын мэдлэгийг дээшлүүлэх, хууль, журам, стандартын хэрэгжилт, ёс зүйн хэм хэмжээг мөрдөх, эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэхэд оршино.

Шалгаруулалтыг дараах 5 үе шаттайгаар явуулсан.

  1. Мэндчилгээ /Багаар/
  2. Жорын тохиолдол дээр ажиллах /Багаар/
  3. Хөгжилтэй даалгавар гүйцэтгэх /Эм найруулагч тус бүрээр/
  4. Эм найруулах үйл ажиллагаатай холбоотой даалгавар гүйцэтгэх /Эм найруулагч тус бүрээр/
  5. Жор баригчийн харилцааны соёл, ёс зүйн үнэлгээ /Эм найруулагч тус бүрээр/

Ерөнхий зохион байгуулагчаар ЭМ холбооны Говьсүмбэр аймаг дахь салбар, хамтран зохион байгуулагчаар Эрүүл мэндийн газар, AПЕКСФАРМА компаний Монгол дахь төлөөлөгч нар оролцлоо.

Тэргүүний эм найруулагчаар О.Ууганцэцэг шалгарч, эм найруулагч Б.Золжаргал, Б.Энхсайхан нар удааллаа.

Төлөвлөгөөний дагуу тэргүүний эм найруулагчийг ойн баярын үйл ажиллагааны үед Эм холбооноос алдаршуулан шагнана. Харин 2, 3-р байранд шалгарсан жор баригч нар нь 95 жилийн түүхт Монгол Эм Импек Концерн ХХК-ийн эмийн санд ажилладаг ба мөн баярын үйл ажиллагааны үед албан байгууллагын удирдлагын зүгээс шагнаж урамшуулахаа мэдэгдлээ.

Мөн хамтран зохион байгуулагч Апeксфарм компаний эм зүйч төлөөлөгч С.Батчимэг 1-р байр эзэлсэн багийн гишүүдийг цагаан халадаар шагнасныг гардууллаа.

МЭДЭЭЛЭЛ БЭЛТГЭСЭН: МЭРГЭЖИЛТЭН Ж.ТУНГАЛАГ

Бодлогын баримт бичгүүд

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАРТ ХЭРЭГЖИЖ БУЙ БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГҮҮД

Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй бодлогын баримт бичгүүд
1 Төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлого Үзэх
2 Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр 2016-2020 Үзэх
3 МУЭЗНХҮЧ-2018 Үзэх
4 Хууль, тогтоомж тогтоол шийдвэрүүд /ЭМЯ-аас хяналтанд өгсөн / Үзэх
5 Монгол Улсын тогтортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030 Үзэх
6 Хүний нөөцийг чадавхижуулах тогтвор суурьшилтай ажиллуулах талаар байгууллагын тухайн жилийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан зорилтын биелэлт Үзэх
7 Байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод байдал Үзэх
8 Засгийн газрын 2017 оны 01 дүгээр албан даалгавар Үзэх
9 Засгийн газрын 2018 оны 258 дугаар тогтоол Үзэх
10 Засгийн газрын 2018 оны 138 дугаар тогтоол Үзэх
11 Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт Үзэх
12 Гадаадын зээл тусламжаар хэрэгжиж байгаа төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилт Үзэх
13 Үндэсний хөтөлбөрүүд-12 Үзэх
14 Эрүүл мэндийн сайдаас аймгийн засаг даргатай байгуулсан гэрээний биелэлт Үзэх
  Аймгаас хэрэгжиж буй бодлогын баримт бичгүүд
14 Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр Үзэх
15 Аймгийн эдийн засаг нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлт Үзэх
16 Аймгийн Засаг даргаас Ерөнхий менежертэй байгуулсан үр дүнгийн гэрээний биелэлт Үзэх
17 Аймгийн Эрүүл мэндийг хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр Үзэх
18 Эдийн засаг нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт Үзэх
19 Говьсүмбэр аймгийн Хөгжлийн цогц бодлого Үзэх
20 Аймгийн Засаг даргын Захирамжийн биелэлт Үзэх
21 ИТХ-ын тогтоолын хэрэгжилт Үзэх
22 Төсвийн эрх захирагчийн хөтөлбөрийн хэрэгжилт Үзэх

ХАСХОМ

ХАСУМ

Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр төсөл

Манай цахим хуудсанд зочилсон танд баярлалаа. Аймгийн нийт эрүүл мэндийн салбарын “Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр”-ийн төслийг танд танилцуулж байна. Төсөлд тусгах саналаа gsa_emg@yahoo.com хаягаар бидэнд ирүүлнэ үү. Тодруулах зүйлсээ 70543021, 99940126, 99125023 дугаарт холбогдож авна уу. Танд баярлала

ХНХХөтөлбөр-2018 төсөл-09,20

01 тушаал

Дотоод журам

Үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа хууль тогтоомж, дүрэм, журам, заавар

1 Үндсэн хууль Үзэх
2 Төрийн албаны тухай хууль Үзэх
3 Эрүүл мэндийн тухай хууль Үзэх
4 Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний тухай хууль Үзэх
5 Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хууль Үзэх
6 Хөдөлмөрийн тухай хууль Үзэх
7 Эрүүл мэндийн газрын хөдөлмөрийн дотоод журам Үзэх