Худалдан авах ажиллагаа

Худалдан авах ажиллагаа Он сар, өдөр Үзэх Татах
1 Тендер зарлалаа 2017.12.22 Үзэх Татах
2 2017 оны Худалдан авах ажиллагааны тайлан 2018.01.05 Үзэх Татах
3 Тендерийн нээлт боллоо 2018.01.24 Үзэх Татах
4 Дүгнэлт 2018.01.30 Үзэх Татах
5 Шалгарсан болон шалгараагүй оролцогчдын мэдээлэл 2018.01.31 Үзэх Татах
6 Гэрээ байгуулж дахин тендер зарлалаа 2018.02.14 Үзэх Татах
7 Дахин зарласан тендер нээсэн тухай 2018.03.16 Үзэх Татах
8 Дүгнэлт 2018.03.21 Үзэх Татах
9      
10      
11      
12      
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *