Үндэсний баяр наадмыг угтан эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний бэлэн байдлыг ханган ажиллах талаар эрүүл мэндийн байгууллагуудын удирдлагуудтай цахимаар уулзалт хийн чиглэл өглөө

Үндэсний баяр наадмыг угтан эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний бэлэн байдлыг ханган ажиллах талаар эрүүл мэндийн байгууллагуудын удирдлагуудтай цахимаар уулзалт хийн чиглэл өглөө

Үндэсний баяр наадмын өдрүүдээр олон хоног амрахтай холбоотойгоор эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний бэлэн байдлыг ханган ажиллах талаар эрүүл мэндийн байгууллагуудын удирдлагуудтай цахимаар уулзалт хийн чиглэл өгч ажиллаа.